Miejsce pod basen powinno być:

 • nasłonecznione - to słońce będzie nagrzewać nam wodę, dlatego postarajmy się, aby basen nie stał w zacienionym miejscu, gdyż woda będzie dłużej się nagrzewać. Na czas kąpieli, w czasie upałów, warto przygotować parasol zacieniający część basenu;
 • oddalone od drzew i krzewów, które mogą zanieczyścić lub uszkodzić basen;
 • miejsce, które w razie opadów deszczu nie będzie zalewane;
 • pozbawione podziemnych instalacji (wody, gazu, światła itp.);
 • daleko od elektryczności! - nie montujemy basenu pod przewodami wysokiego napięcia.

Prawidłowe przygotowanie miejsca pod basen:

 • KONIECZNIE poziomujemy miejsce pod basen - inaczej woda będzie nierównomiernie napierać na jego ściany co grozi jego zniszczeniem.
 • grunt pod basenem powinien być utwardzony. Jeżeli planujemy wyłożyć teren kostką brukową lub płytami codnikowymi wskazane jest, aby przygotowany teren był szerszy minimum o 50 cm z każdej strony dla basenu bez podpór bocznych, 120 cm z każdej strony dla basenu z podporami (podpory muszą znajdować się na kostce). Jeżeli tak nie jest, należy przygotować solidne, betonowe cokoły, na których spoczną podpory basenu. Tuż przed montażem, na utwardzone podłoże wysypujemy warstwę około 5 cm drobnego, żółtego piasku, która zabezpiecza wykładzinę basenu przez zniszczeniem. W przypadku powierzchni utwardzonej typu wylewka (zbrojony beton C16/20 o grubości minimum 15cm) Grunt pod wylewką musi być zagęszczon, podłoże wypoziomowane, bez spadów (dotyczy szczególnie kostki brukowej). Powierzchnia podłoża powinna być jak najbardziej gładka i pozbawiona ostrych elementów. Aby uzyskać taki efekt, wylewkę betonową zalecamy „zatrzeć” po wstępnym związaniu betonu, a kostkę wybierać bez fazowań, o jak najgładszej strukturze.
 • wskazane jest, aby w pobliżu znajdowała się kanalizacja lub system ścieków.
 • nie zapominamy także o źródle wody i prądu.
  Instalację elektryczną dla filtra basenowego umieszczamy w odległości minimum 3,5 metra od basenu (zgodnie z obowiązującymi przepisami montażu basenowych urządzeń elektrycznych).

  Każdy basen posiada instrukcję montażu i użytkowania w języku polskim.


Montaż basenu przez wyspecjalizowaną ekipę naszej Firmy Dobrebaseny

Nasz firma oferuję również możliwość montażu basenu u klienta.
Montaż jest możliwy tylko jeżeli jest przygotowane podłoża w postaci wylewki, lub kostki brukowej.
Montażyści dodatkowo montują pompy ciepła, prysznice basenowe, generatory chloru, ph itp elementy i akcesoria do basenu. Koszt jest uzależniony od lokalizacji i wynosi od 4000-10000 tysięcy.
Czas montażu 1 dzień roboczy.
Klient ze swojej strony musi zapewnić dostę do gniazdek elektrycznych, oraz wodę.


Podobny obraz