By zamontować mate grzewcza najlepiej będzie sięgnąć do instrukcji, która jest podporządkowana konkretnemu przedmiotowi.

Ale w głównej mierze podłączenie ich przebiega podobnie.

Należy na początku nagrzać mate na ok. 6 godzin żeby mogła nagrzać wodę w basenie, dla swej skuteczności dobrze by było gdyby leżała na całkowicie płaskim terenie, kolejno należy podłączyć panel zaworami od pompy piaskowej tutaj pomocne będą węże, które są dołączone do zestawu.