Przy montażu pompy ważne jest żeby przed podłączeniem pompy sprawdzić czy wszystko jest szczelnie zamknięte i zakręcone, następnie można przejść do nalania wody do basenu i wówczas podłączyć pompę.

Należy pamiętać o kolejności, najpierw nalewamy wodę, potem podłączamy pompę i gdy wszystko zostało wykonane pompa powinna zacząć pracować i czyścić naszą wodę.