Aby woda była dobrze przygotowana należy zrobić poszczególne czynności

  • nalewamy wodę do basenu
  • korekta Ph zanużamy pasek do pomiaru ph i robimy odczyt, prawidłowa wartość 7,0-7,6 
  • za pomocą Ph PlusPh minus wsypujemy odpowiedną ilość granulatu  gdy wartość jest poza skalą
  • filtrujemy około 4-8  godziny 1 pojemność basenu
  • wsypujemy chlor szok w dawce opisanej na opakowaniu (środek zapobiega rozwojowi bakterii i grzebów) stosuj po napełnieniu wody lub gdy wartość chloru spada poniżej 0,3 mg/l. 
  • filtrujemy 12-24 godzin 1 pojemność basenu
  • jeżeli parametry sa właściwe dodajemy tabletki chlorowe . Tabletki umieszczamy w pływaku 
  • co 5-7 dni zapobiegawczo dodajemy algen, oraz wykonujemy pomiar chloru i Ph i dodajemy tabletki chlorowe lub ph plus lub minus 
  • w przypadku zmetnienia wody dodajemy chlor szok