Aby woda była dobrze przygotowana należy zrobić poszczególne czynności
 • nalewamy wodę do basenu
 • wsypujemy chlor szok w dawce opisanej na opakowaniu
 • filtrujemy 12-24 godzin 1 pojemność basenu
 • zanużamy pasek do pomiaru ph i robimy odczyt
 • za pomocą Ph PlusPh minus wsypujemy odpowiedną ilość granulatu
 • filtrujemy około 4 godziny 1 pojemność basenu
 • zanużamy ponownie paski do pomiaru Ph
 • robimy odczyt
 • jeżeli parametry sa właściwe dodajemy tabletki chlorowe 
 • co 5 dni zapobiegawczo dodajemy algen,
 • co 5 dni robimy pomiar chloru i Ph i dodajemy tabletki chlorowe lub ph plus lub minus 
 • w przypadku zmetnienia wody dodajemy koagulant